چرا باید ما را انتخاب کنید؟

شرکت کاسپین پترولیوم آسیا با اهداف اقتصادی و با تمرکز بر صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی، با جذب افراد و نیروهای متخصص و مجرب در راستای ارائه خدمات بازرگانی و فنی - مهندسی در سال ۱۳۹۳در منطقه آزاد ارس ایران تاسیس گردید.شرکت کاسپین پترولیوم آسیا با اهداف اقتصادی و با تمرکز بر صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی، با جذب افراد و نیروهای متخصص و مجرب در راستای ارائه خدمات بازرگانی و فنی - مهندسی در سال ۱۳۹۳در منطقه آزاد ارس ایران تاسیس گردید.

ماموریت:

تأمین و تجارت قیر و فرآورده های مرتبط و ارائه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و مدیریت عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان.

چشم انداز:

شرکت کاسپین با دستیابی به دانش و فناوری پیشرو، كاركنانی متخصص و متعهد و صیانت از محیط زیست طی 10 سال آینده جزء 10 رتبه اول تأمین و تجارت فرآوردهای قیری در دنیا خواهد بود.

کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید