قیمت پایه وکیوم باتوم (بورس)

تاریخ قیمت (هر تن)
نیمه‌ی دوم اسفندماه 1400 87,514,000 ریال
نیمه‌ی اول فروردین ماه 1401 100،163،000 ریال
نیمه‌ی دوم فروردین ماه 1401 100،182،000 ریال
نیمه‌ی اول اردیبهشت ماه 1401 107،728،000 ریال
نیمه‌ی دوم اردیبهشت ماه 1401 106،305،000 ریال
نیمه‌ی اول خرداد ماه 1401 106،379،000 ریال
نیمه‌ی دوم خرداد ماه 1401 105،176،000 ریال
نیمه‌ی اول تیر ماه 1401 101،637،000 ریال
نیمه‌ی دوم تیر ماه 1401 95،407،000 ریال
نیمه‌ی اول مرداد ماه 1401 79،906،000 ریال
نیمه‌ی دوم مرداد ماه 1401 83،726،000 ریال
نیمه‌ی اول شهریور ماه 1401 86،155،000 ریال
کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید