کار ما چیست؟

تأمین و تجارت قیر و فرآورده های مرتبط و ارائه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و مدیریت عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان. تأمین و تجارت قیر و فرآورده های مرتبط و ارائه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و مدیریت عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان. تأمین و تجارت قیر و فرآورده های مرتبط و ارائه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و مدیریت عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان. تأمین و تجارت قیر و فرآورده های مرتبط و ارائه راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و مدیریت عناصر تأثیرگذار زنجیره ارزش صنعت، در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان.

خدمات


  • قیر در حالت کلی به دو صورت وجود دارد. الف) قیرهای طبیعی: که از معادن به دست می‌آید و شامل قیرهای صخره‌ای که به گیلسونایت (Gilsonite‎) […]
  • تهیه و تامین مواد اولیه کارخانجات و پالایشگاههای تولید فرآورده‌های سنگین نفتی از منابع داخلی و خارجی. ارایه خدمات مشاوره بازرگانی در زمینه بازاریابی و فروش […]
  • طراحی و ساخت واحدهای نفتی، طراحی و ساخت تجهیزات، اصلاح و بهینه سازی، افزایش کارآیی، تعمیرات اساسی، اسناد فنی و پروژه، خدمات علمی بنیادین، مدیریت و […]
کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید