میانگین قیمت روز قیر استاندارد با شرایط EXW در مورخ 1401/06/01 در منطقه‌ی شمالغرب ایران:  5±360 دلار آمریکا

کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید