مراحل ثبت سفارش

1- بررسی درخواست شما و اطلاعات درج شده در سفارش
2- برآورد هزینه
3- تکمیل تغییرات درخواستی
4-روش حمل و نقل را مشخص کنید و از بین شرکت های حمل و نقل یکی را انتخاب کنید.

کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید