قیرهای MC, RC, SC
مرداد 4, 1399
قیرهای امولسیون
مرداد 4, 1399
نمایش همه

قیرهای نرم و سخت با آنالیزهای مختلف

قیرهای نرم و سخت با آنالیزهای مختلف ،از حل كردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغنهای نفتی بدست می آیند. نوع و كیفیت قیرهای محلول به كیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در قیرمحلول زیادتر باشد، نرمی آن بیشتر است.

کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید