قیر پلیمری
مرداد 4, 1399
قیرهای نرم و سخت با آنالیزهای مختلف
مرداد 4, 1399
نمایش همه

قیرهای MC, RC, SC

تولید کننده و صادرکننده برتر قیرمحلول یا کات بک که ترکیبی از قیر و حلال نفت است. حلال نفت باعث کاهش ویسکوزیته قیر شده در نتیجه بصورت محلول نمایان می شود. از قیر محلول بدلیل ویسکوزیته پایین تر از قیر میتوان در درجه حرارت محیط استفاده کرد و سرد اجرا میباشد. پس از استفاده از قیر محلول ، حلال از آنجا تبخیر می شود و فقط قیر آن باقی می ماند بدلیل شل بودن این نوع قیر نقوذ بسیار خوبی دارد. قیرهای محلول معمولاً به عنوان روکش اسفالت و زیرسازی استفاده می شوند.هنگامی که به عنوان یک روکش اصلی استفاده می شود ، قیر محلول پاششی است که به منظور پر کردن حفره های سطح و محافظت از آسفالت در برابر آب و هوا سرد و گرم عمل میکند.

کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید